Surinaamse Zangvogel Bond

Oprichting officiële organisatie

De Surinaamse Zangvogel Bond richt zich primair op het organiseren van zangvogelwedstrijden voor het behalen van de Surinaamse kampioenschappen.

De officiële oprichtingsdatum van de Surinaamse Zangvogel Bond is bij notariëel besluit vastgesteld op 17 oktober 1963. De eerste voorzitter van het toenmalig bestuur was Renier Nipte en thans bestaat de Surinaamse Zangvogel Bond dus al langer dan 50 jaren.

Tijdens een vergadering op 7 maart 1989 nam de zangvogelbond het besluit om een “wettelijk erkende organisatie” te worden.

Het bestuur, bestaande uit de voorzitter Herman Julius Samson, secretaris Hooi Thong Chiang San Lin, penningmeester Theodorus Herman Pool, commissaris Wong Wai Lam en commissaris Audrey Steven Zweers stelden toen de Statuten van de Surinaamse Zangvogel Bond op.

Sedert de goedkeuring van de Statuten op 21 augustus 1991, door de toenmalige President van de Republiek Suriname Zijne Excellentie Drs. J.A. Wijdenbosch, is de Surinaamse Zangvogel Bond dan ook wettelijk erkende en een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie geworden.