Surinaamse Zangvogel Bond

TOERNOOIEN EN EENDAAGSE WEDSTRIJDEN

Jaarlijks worden er op vaste tijden en perioden van het jaar zangvogelwedstrijden georganiseerd in toernooiverband. De toernooien van de Surinaamse Zangvogel Bond hebben een landelijk karakter, hetgeen inhoudt dat de lidverenigingen van alle districten mogen meedoen aan deze wedstrijden.

Elk jaar worden er vier (4) toernooien georganiseerd die gemiddeld 8 tot 10 weken duren.

De tegenstaanders worden vooraf via een loting gekozen. In een speciaal daartoe belegde vergadering dienen alle lidverenigingen die wensen deel te nemen aan de wedstrijden hun naam op te geven, waarna er onderling geloot wordt. Aan de hand van de loten die de leden zelf hebben getrokken wordt er dan een wedstrijdlijst opgemaakt. Op deze wedstrijdlijst staan de lotnummers, tegenstaanders en data van de  vervolgwedstrijden vermeld. 

Bij de wedstrijden wordt het knock-out systeem gehanteerd. Dit houdt in dat de lidvereniging die een wedstrijd heeft verloren niet verder mag participeren in het toernooi. Nadat alle lidverenigingen met hun vogels tegen elkaar hebben gewed en de verliezers zijn uitgevallen, blijven er op het laatst vier (4) vogels over die in de finale wedstrijd tegen elkaar uitkomen voor de 1ste, 2de en 3 de plaats.

De winnaar van de finale wedstrijd is de kampioen van het toernooi en hij wordt dan ook uitgeroepen tot de landelijk kampioen voor geheel Suriname.

Vier Toernooien Surinaamse Zangvogel Bond

TOERNOOI

PERIODE

1.

Februari toernooi

Februari, Maart, April

2.

Juni toernooi

Juni, Juli

3.

Augustus toernooi

Augustus, September

4.

Oktober toernooi

Oktober, November, December

Drie toernooien behoren tot de officiële toernooien van de Surinaamse Zangvogel Bond, te weten het Februari-, Juni- en Oktobertoernooi.

Het Augustus toernooi staat ook wel bekend als het Palo’s Petshop toernooi en is op zich zelve geen officieel toernooi van de Surinaamse Zangvogel Bond. Het wordt wel georganiseerd door de Surinaamse Zangvogel Bond en alle regelingen die voor de overige toernooien gelden zijn hier ook van toepassing.

Eendaagse Wedstrijden

Behalve de toernooien worden er ook vaker eendaagse wedstrijden georganiseerd door de Surinaamse Zangvogel Bond, waarbij alle wedstrijden op één dag worden gehouden.

Het gaat hier met name om zangvogelwedstrijden waar twee vogels tegen elkaar worden gewed en de winnaar krijgt gelijk een trofee uitgereikt. Dit zonder dat er een vervolg is van de wedstrijden tegen een andere tegenstaander op een andere dag of tijdstip. Dit gebeurt alleen bij de toernooien.

Er zijn geen vaste data bepaald waarop de eendaagse wedstrijden worden georganiseerd. Het bestuur bepaalt in overleg met de leden welke periode, dag en datum het meest geschikt is voor het organiseren van de ééndaagse wedstrijden.

Deze eendaagse wedstrijden worden vaak  gehouden op nationale vrije dagen om de sfeer onder de leden te verhogen.

De eendaagse wedstrijden worden ook georganiseerd vlak voor aanvang van de toernooien met het doel de vogels voor te bereiden op officiële wedstrijden. Ook komt het voor dat er op dezelfde dag van de finale wedstrijden van een toernooi er ook ééndaagse wedstrijden worden georganiseerd onder de leden, waardoor de stemming bij de bekeruitreiking wordt verhoogd.

De eendaagse wedstrijden hebben dus een minder formeel karakter dan de wedstrijden van de toernooien en ze zijn meer gericht om de sfeer onder de leden te verhogen.